Denne broa skal rives og bygges opp helt på nytt: Omkjøring i et snaut år

foto