Nabofylket: Ikke akkurat Bambi, men likevel store problemer på glattisen

foto