Strømproduksjonen over 6 prosent lavere i tredje kvartal

foto