Utleieren vil inndra vannskuteren til dem som kjører for fort