Blir Sp-profilen kjent inhabil, må planen behandles på ny