– I grenseland til forfalskning, men det mest alvorlige er at redningsflåtene ikke har vært kontrollert

foto