Har vært under hønsehauk-angrep i over ti timer

foto