Tapte 400.000 kroner – i tillegg må Olav betale 130.000 kroner