Nå ligger spørsmålet om løslatelse av Viggo Kristiansen hos Høyesterett