Bli effektiv ved å skygge banen når jobben er slutt