3261 får tilbud om studieplass på HiA i hovedopptaket