Jeg kunne tenke meg å bygge vei hit. Så kunne jeg tenke meg å ha et privatfly her.

foto