Kuttet høyspentkabel - «Lotos» og mannskap reddet av jernskroget

foto