Halvannen uke etter valget er ordfører-kabalen endelig klar