TO SETT GJERDER: Høysikkerhetsavdelingen på kvinnefengselet på Evje er ofte eneste tilbud til psykisk syke kvinner som soner på Agder. Foto: Grete Helgebø

Selvmordsforsøk og selvskading: Dette sier kvinnenes hjelpere

Fengselet, sykehuset og kommunen deler ansvaret for å ta vare på psykisk syke kvinner i Agder fengsel på Evje. Men på spørsmål om hvem som har ansvar for at de ikke får hjelp, peker de på hverandre.