Oppdrettskonge på inntekts- og formuetoppen i Birkenes i fjor

foto