Derfor ligger dette lave skybeltet langs kysten

foto