Gjerstad-ordføreren ble litt beroliget etter E18-møte

foto