Arbeidsledigheten har økt i Agder - over landsgjennomsnittet