Mistenkt for falsk forklaring, får likevel fortsette