Kraftkundene betaler dyrt - sjefene tjener godt

foto