Slår snøhaugen 2011-rekorden? Bli med og gjett

foto