Barnevernsansatt i Telemark dømt for overgrep

foto