Svensk kjede etablerer seg på Stoa med nærmere 20 arbeidsplasser

foto