Godskesen er i Tyrkia for å rapportere om menneskerettighetene