KrFs veivalg splitter partiet: - Krevende og overraskende av Hareide

foto