Nødetater rykket ut til Tyholmen etter branntilløp

foto