Resultatet etter skatt i koronaårene 2021 og 2020 var henholdsvis minus 1.026 og minus 858 millioner kroner.

– Etter to pandemi-år med betydelig inntektsbortfall og store tap, har endelig passasjerene kommet tilbake til tog og buss. Sammen med egne kostnadstiltak og reforhandlede togavtaler, gir dette et positivt resultat for året som helhet, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad i en pressemelding.

Ting har likevel endret seg siden forrige normalår – 2019. For selv om passasjerveksten styrker resultatet, har økte priser på faktorer som elektrisitet og drivstoff, trukket det ned. Vy har derfor igangsatt flere tiltak, som de sier skal forbedre kundetilbudet og lønnsomhet.

Reiseaktiviteten har dessuten i løpet av høsten lagt seg på et nivå som er noe under der det var 2019, ned 12 prosent i buss og 16 prosent i tog i Norge.

– Når kundene endrer reisevaner, må også vi endre oss, konstaterer Bakstad.