Foto: Marie N. Kalvehagen

10 prosent av ansatte i barnehager er menn. Her står de for nær halvparten

Med stadig lavere fødselstall må barnehagene jobbe hardere for å tiltrekke søkere. Trekkplasteret i denne barnehagen er høy andel mannlige ansatte.