Gusevik og Nilsen på inntekts- og formuetoppen i Åmli