Litt bedring for Arendal, men ett område sprekker med 22 millioner