Debatt: I det stille vil de øke eiendomsskatten i Arendal. Det kan føre til at mange innbyggere trolig får doblet skatt