Mange hus uten vann etter større vannlekkasje i Arendal