Fulgte hverandre som skygger – endte opp side om side