Konsulentselskap konkurs med 2,7 millioner kroner i gjeld