Væpnet politiaksjon etter melding om person med våpen

foto