Skjøt gaupe etter at jakta var stoppet – slipper reaksjoner