Uvanlig billig drivstoff: Her sto folk i kø for å fylle biler og kanner