Har fått flere tusen jobbsøknader til Arendal

foto