Dette forklarer han om tyveriet av 300 kilo dynamitt som han solgte