Anken gjelder hovedsakelig straffutmålingen fra lagmannsretten, skriver NRK.

Befalet ble i januar dømt til 90 dagers fengsel for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til en kvinnelig kollega. I tillegg ble han dømt til å betale 60.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede kvinnen.