Sykehuset gjør gamle kontorer om til sengeposter

foto