Skjøt offiser i ansiktet med rødfis - ble frifunnet