Knallhard arkitekt-kamp om Ibsen-bygg i Grimstad

foto