Kommuner trosser rådmanns-råd og freder kraftaksjene