Canvas-avtale koster havneforetaket 2 millioner ekstra

foto