Høyre vil kutte eiendomsskatt med 25 prosent for alle