Minst seks EU-land stanser bruk av AstraZeneca-vaksine etter mulig alvorlig bivirkning