Fant mulige korrupsjonsbevis i konvolutt på parkeringsplass

foto