Må ta oppsparte midler for å betale ut sin tidligere sjef

foto